Detail programu

Škola finanční gramotnosti


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Škola finanční gramotnosti
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými aktuálními tématy vztahujícími se k osobním financím. Kurz bude rozdělen na tři bloky, přičemž pozornost bude věnována: 1. Úrovni finanční gramotnosti obyvatel ČR a nejčastějším problémům v oblasti osobních financí 2. Tématu inflace, která nás aktuálně velmi tíží 3. Realizovaným, chystaným či diskutovaným změnám v nastavení vybraných finančních produktů a služeb
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Vzdělávacím cílem programu je napomoci ke zvýšení finanční gramotnosti posluchačů cestou vysvětlení principů, zákonitostí a vztahů, které tvoří oblast osobních financí. Cílem programu je rovněž přispět k lepší orientaci posluchačů v měnícím se prostředí finančního trhu.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Kročil Ondřej, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info