Detail programu

Lektorské a rétorické dovednosti


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Lektorské a rétorické dovednosti
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na tři základní kompetence vyučujícího/lektora - komunikační a rétorické, osobnostní a odborné. Akcentována bude verbální, paraverbální a neverbální komunikace lektora či přednášejícího na konferenci.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Zprostředkovat poznatky o základních lektorských kompetencích, prezentačních dovednostech na konferenci, práci v zátěži, trémě, interaktivitě ve výuce, komunikaci se studenty, udržení pozornosti a motivace, poskytování zpětné vazby.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Vávrová Petra, PhDr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info