Detail programu

Japonština pro začátečníky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných kurzů, seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Japonština pro začátečníky
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
V kurzu se studenti seznámí se základy japonského jazyka. V rámci výuky se zaměříme především na mluvenou japonštinu, tedy na základní fráze, slovíčka a gramatické konstrukce, které studenti využijí v jednoduchých každodenních situacích nebo při cestování. Studenti se naučí mluvit o sobě, jak se orientovat v obchodě, jak si objednávat jídlo a mnoho dalšího. Seznámí se také se základy japonského písma, a to slabičnými abecedami hiragana a katakana. Hodiny budou obohaceny o informace o japonské kultuře a každodenním životě, které budou doplňovat aktuálně probíranou látku.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Seznámení studentů se základy japonštiny (gramatika, lexikum, výslovnost, písmo, konverzace).
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Zawiszová Halina, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info