Detail programu

Zpátky na zem: východiska klimatické krize bez růžových brýlí


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Zpátky na zem: východiska klimatické krize bez růžových brýlí
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Deset tisíc let příznivého prostředí pro rozvoj lidské civilizace je u konce. Můžeme si za to sami a žádná jedna zázračná technologie nás nespasí. Přechod k udržitelnému způsobu fungování, které může obstát v nových podmínkách, si žádá nové myšlení, novou politiku a novou etiku. Co činí z klimatu politický problém v pravém slova smyslu? Které cesty mohou vést ke klimatické neutralitě? Proč je klíčové, nakolik si ceníme současnosti oproti budoucnosti? A co si různí lidé představují, když říkají - vraťme se na (Z)em?
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Účastníci získají základní přehled o problematice klimatické změny a mezinárodních problémech s ní spojenými. Cílem přednášky je také odhalit možnosti, jak dosáhnout klimatickou neutralitu a co za změny k jejímu dosažení budou potřeba.
Požadované předpoklady
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Huňková Zuzana
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info