Detail programu

Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
V přednášce se budeme zabývat tématem udržitelných financí, jejich definicí, vývojem, účelem a tím, co znamenají v praxi jak v soukromém sektoru, tak při tvorbě politik a ve veřejném sektoru. Zaměříme se na "Proč" (proč potřebujeme udržitelnost ve financích), "Jak" (jak jí dosáhnout) a "Kdo" (jaké jsou role jednotlivých aktérů ve finančním systému). Budeme se také zabývat integrací tzv. aspektů ESG do strategie a činnosti společností a tím, jak je investoři zohledňují při svých investičních rozhodnutích.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Lepší porozumění změnám, vývoji a hlavním trendům ve finančním odvětví; tomu, jak investoři, finanční instituce a podniky začleňují udržitelnost do svých strategií a činností; jak k ní přistupují vlády a jaká je role a hlavní cíle EU při přechodu na udržitelnější ekonomiku.
Požadované předpoklady
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Huňková Zuzana
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info