Detail programu

Klimatická změna není tabu: Jak o ní mluvit a najít společnou řeč


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Klimatická změna není tabu: Jak o ní mluvit a najít společnou řeč
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Už jste se s někým bavili o klimatické změně? A jaké to bylo? Diskuse o klimatické změně a jejích řešeních je často složitá a obtížná. Na přednášce vám představím důvody, proč je tak těžké právě u klimatické změny nalézat společnou řeč, která přináší konstruktivní výsledky. A nejen to, představím vám i cesty, jak diskusi o klimatu zjednodušit, co vám může pomoci a na co je důležité myslet, když s někým diskuzi o klimatu chcete otevřít. Mimo jiné v přednášce zaznějí nejnovější fakta o klimatu a jeho změnách.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Lepší orientace v problematice komunikace o klimatických změnách, jak diskusi o klimatu zjednodušit, co může v diskuzi pomoci a na co je důležité myslet, když s někým diskuzi o klimatu chcete otevřít. Dále se účastník se dozví nejnovější informace o klimatu a jeho změnách.
Požadované předpoklady
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Huňková Zuzana
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info