Detail programu

Relaxačně-vzdělávací pobyt se zaměřením na psychickou odolnost a schopnost regenerace


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Krátké kurzy pro seniory
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Relaxačně-vzdělávací pobyt se zaměřením na psychickou odolnost a schopnost regenerace
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen prakticky na vzdělávací aktivity z oblasti psychologie, historická a umělecká témata a fyzické jógové cvičení. Součástí je také edukace v dějinách zámku ve Velkých Losinách a v historii papíren. Během kurzu se účastníci nejen dozvědí zajímavé poznatky z výše zmíněných témat, ale mnohé si prakticky vyzkouší a zažijí. Důraz je kladen na vytvoření přátelské atmosféry a budování sociálních kontaktů mezi účastníky navzájem a mezi účastníky a lektory v neformálním prostředí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je obohacení účastníků o vhled do psychologických, historických a uměleckých témat pomocí vlastních prožitků. Dále také trénink psychické odolnosti a regenerace těla i psychiky. Dalšími cíli kurzu jsou prohlubování sociálních kontaktů všech zúčastněných, získání nových poznatků o sobě i druhých, a především poskytnutí bezpečného prostoru pro společné prožitky.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Vávrová Petra, PhDr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info