Detail programu

Evropská kultura a křesťanství: kořeny, tradice, konflikty a otázky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Odborné programy U3V
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Evropská kultura a křesťanství: kořeny, tradice, konflikty a otázky
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem kurzu je předložit posluchačům známá i méně známá témata spojená s křesťanstvím v historicko-kritické perspektivě. Posluchači získají solidní znalosti týkající se křesťanství od jeho založení napříč dalšími stoletími, bude jim přiblížen jeho dopad na evropskou kulturu v širších souvislostech prostřednictvím studia dobových dokumentů, analýz uměleckých děl v jejich hmotné, písemné i obrazové podobě.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto programu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti evropské kultury a křesťanství.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Hlinka Vít, Mgr. Th.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info