Detail programu

Projektování kurikula


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
Název programu/kurzu:
Projektování kurikula
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Projektování kurikula patří mezi jednu z kompetencí vysokoškolských učitelů. Využívají ji při koncipování studijních programů či předmětů, při tvorbě vzdělávacích kurzů - při jejich akreditacích i při vyhodnocování jejich kvality. Náročnost uváděných aktivit spadajících do oblasti tvorby kurikula je dána tím, že vysokoškolští učitelé mnohdy neměli možnost projít systematickou průpravou v této oblasti. V rámci tohoto asynchronního kurzu bude účastníkům zprostředkován úvod do projektování kurikula. Bude rozebírána problematika cílů a obsahů vzdělávání v rámci projektovaného kurikula, stejně jako problematika znalostí, dovedností a kompetencí studentů v rámci realizovaného a dosahovaného kurikula.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat poznatky o projektování kurikula a kurikulárním designu.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info