Detail programu

Jak si připravit efektivní plán hodiny


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
Název programu/kurzu:
Jak si připravit efektivní plán hodiny
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Schopnost naplánovat si dobře jakoukoli aktivitu je klíčová pro její efektivní a kvalitní provedení. U výuky na vysoké škole, kde každá skupina studentů je specifická, a zároveň vzhledem k různorodosti témat a rozvíjených kompetencí je nutné používat široké spektrum výukových metod a postupů, představuje příprava plánu hodiny komplexní úkol vyžadující řadu specifických kompetencí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem tohoto kurzu je, aby účastníci chápali a uměli prakticky aplikovat základní principy designu výukového procesu na vysoké škole, aby byli schopni efektivně stanovit výukové cíle, zvolit odpovídající způsoby ověření, že jich studenti dosáhli, a na základě toho vytvořit konkrétní obsah výukových aktivit směřující k rozvoji stanovených kompetencí.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Tomoszek Maxim, JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info