Detail programu

Zpětná vazba a komunikační techniky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Zpětná vazba a komunikační techniky
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kolikrát jsme si vyslechli nepříjemné hodnocení své práce, ve škole, v práci, doma. Kolikrát jsme sami stáli před povinností sdělit někomu, že neprošel pohovorem / jeho výkon nebyl dostatečný atd. Formulace tzv. zpětné vazby, resp. dovednost konstruktivní zpětné vazby, je více než důležitá. Jednou větou dokážeme člověka buď motivovat k další práci, anebo zablokovat. Mluvená i psaná zpětná vazba má svá pravidla, tedy se dá naučit a zdokonalovat. Naším cílem bude trénink poskytovaní zpětné vazby, budeme se snažit formulovat negativní hodnocení a kritiku tak, abychom nepůsobili arogantně a povýšeně, zároveň dokázali pojmenovat nedostatky a podpořit hodnoceného. Okrajově se také dotkneme virtuální komunikace , tzv. ghostování a stručně psaných zpětných vazeb.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a pozitivně motivovat.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info