Detail programu

Počítačová grafika teoreticky - přehled znalostí od základů


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Počítačová grafika teoreticky - přehled znalostí od základů
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz má za cíl seznámit účastníky s teoretickými znalostmi a informacemi nutnými pro práci s počítačovou grafikou. Je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozích zkušeností a mírně pokročilé. Je koncipován jako první část ze série kurzů zaměřených na počítačovou grafiku. Na teoretický základ tohoto kurzu navazují prakticky zaměřené kurzy bitmapové a vektorové grafiky. Zájemcům o kurz bitmapové a vektorové grafiky je proto doporučeno tento kurz absolvovat právě za účelem získání znalostí nutných pro praktické kurzy. 1. Bitmapová a vektorová grafika, rozdíly, oblast využití. 2. Reprezentace obrazu a barev. Barevné modely a rozdíly mezi nimi. Úpravy barev. 3. Datové formáty pro uložení obrazu a jak se od sebe liší. Volba vhodného formátu podle účelu využití grafiky. 4. Software pro práci s grafikou - prohlížeče, editory, správce fotek, speciální software. 5. Hardwarové vybavení počítačového grafika. Zásady a úskalí při použití grafických hardwarových zařízení - skener, tiskárna, projektor. 6. Okénko digitální fotografie - náhled do terminologie, žánrů, postupů, technika a vybavení. 7. Zásady a doporučení při přípravě grafického obsahu pro potřeby prezentace či publikace. Teoretické informace budou lektorem průběžně demonstrovány na krátkých praktických příkladech.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Seznámení účastníků s bitmapovou a vektorovou počítačovou grafikou. Porozumění grafice od fyzikálních základů přes technologie po výstupní data. Kvalitativní zvýšení úrovně práce s grafickým obsahem dokumentů.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Raus Martin, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info