Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 184
Number The name of the programme Form Action
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W010 Zdravotnické záchranářství - CŽV Full-time
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Combined
T9KL12 Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením Combined
M70012 Zájmový kurz teologie online Combined
D6PDW313 Zahradní design Combined
F2ECW044 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 2 Full-time
F2ECW043 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 1 Full-time
D6PDW385 Wellbeing, jak vést děti k životní spokojenosti Combined
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Full-time
D6PDW401 Všemi smysly! Combined
D6PDW401 Všemi smysly! Combined
D6PDW396 Úvod do praxe začínajících učitelů mateřských škol Combined
D6PDW388 Úvod do naladěné komunikace v prostředí školy Combined
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Combined
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
D6PDW386 Tvůrčí psaní pro děti Combined
T9T502 Trenér výkonnostního basketbalu Combined
T9T302 Trenér basketbalu II Combined
T9T402 Trenér basketbalu I Combined
T9T105 Trenér a porotce I. třídy - taneční sport Combined
F2ECW045 Studium zaměřené na specializační činnost provázejícího učitele Full-time
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Full-time
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Combined
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Combined
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Combined
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Combined
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Combined
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
F2ECW042 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (tzv. doplňující pedagogické studium) Full-time
F1SVW001 Studium k výkonu specializační činnosti provázejícího učitele Full-time
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Combined
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Combined
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Combined
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Combined
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Combined
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Combined
D2PD110 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Combined
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Combined
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně základní školy Combined
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Combined
T9T217 Stolní tenis - licence B Combined
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Combined
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Combined
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Full-time
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Combined
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Combined
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Full-time

Privacy settings

Allow all cookies More info