Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 203
Number The name of the programme Form Action
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Full-time
R502W006 Obecná didaktika I Full-time
R502W024 Obecná didaktika II Full-time
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Combined
U608W009 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Combined
U608W006 Osobní údaje ve VaV Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
D6PDW365 Polytechnika pro 1. st. ZŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Combined
D6PDW366 Polytechnika pro 2. stupeň - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Combined
D6PDW364 Polytechnika pro MŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Combined
RC01W001 Post-conflict reconstruction and development Full-time
U608W007 Praktické aspekty dobré výzkumné praxe Combined
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Combined
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Combined
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Full-time
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Combined
F7PKW001 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Combined
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Combined
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Combined
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Full-time
U4CCW003 Projektování kurikula Part-time
U608W010 Projekty VaV a jejich financování Combined
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Full-time
R901WD04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS03 Qualification Course for Teachers of Chemistry Combined
R901WD03 Qualification Course for Teachers of Descriptive Geometry Combined
R901WD05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WS05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WD06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WS06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WD01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WS01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WD02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined
R901WS02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined
T9T215 Ragby - licence B Combined
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Full-time
T9KM03 Regenerační a sportovní masáže Combined
D6PDW368 Relaxace nervové soustavy jako prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky nejen pro učitele Combined
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Combined
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Combined
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Full-time
U4VKW039 Školení Adobe Acrobat (editace a tvorba PDF dokumentů) Combined
T9T225 Školení instruktorů mažoretek II. třídy Combined
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Combined
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Combined
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Full-time
U4FEW001 Speak Up! Presentation skills Combined
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info