Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 149
Number The name of the programme Form Action
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Full-time
R502W034 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I Full-time
R502W035 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II Full-time
R903W001 Newton Combined
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Combined
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Combined
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Combined
T9KK27 Kondiční trenér Combined
T9KL12 Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením Combined
T9KM03 Regenerační a sportovní masáže Combined
T9MN02 Analýza pohybu Combined
T9MN05 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Combined
T9T215 Ragby - licence B Combined
T9T217 Stolní tenis - licence B Combined
T9T218 Badminton - licence B Combined
T9T302 Trenér basketbalu II Combined
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Combined
T9T402 Trenér basketbalu I Combined
T9T502 Trenér výkonnostního basketbalu Combined
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
U4CCW003 Projektování kurikula Part-time
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Part-time
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Part-time
U4CCW006 Komunikace a prezentační dovednosti Part-time
U4VKW047 Tipy a triky pro prezentaci v angličtině Combined
U4VKW086 Zvyšování odolnosti měkkého cíle Combined
U4VKW091 Základy mindfulness - všímavosti pro zmírnění stresu a napětí a podpory psychické odolnosti Combined
U4VKW098 Asertivní komunikace v praxi Combined
U601W019 Město, které se v létě nepřehřívá Combined
U602W016 Japonština pro začátečníky Combined
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Combined
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Combined
U608W009 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Combined
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Full-time
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time
Z301W001 Zdravotník zotavovacích akcí Full-time
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z9B1W002 Porodní asistence - CŽV Full-time
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Full-time
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Full-time
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W010 Zdravotnické záchranářství - CŽV Full-time
Z9N1W001 Aplikovaná fyzioterapie - nMgr. - CŽV Full-time
Z9N1W004 Intenzivní péče v por. as. - CŽV - kombinované Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info