Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 149
Number The name of the programme Form Action
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Combined
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Combined
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Full-time
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Combined
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Combined
T9KM03 Regenerační a sportovní masáže Combined
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Full-time
T9T215 Ragby - licence B Combined
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Full-time
U4CCW003 Projektování kurikula Part-time
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Full-time
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Combined
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Combined
Z9B1W002 Porodní asistence - CŽV Full-time
D6PDW364 Polytechnika pro MŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
U608W009 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Combined
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Combined
R502W024 Obecná didaktika II Full-time
R502W006 Obecná didaktika I Full-time
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Full-time
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Full-time
R903W001 Newton Combined
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Full-time
T9MN05 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
R501W021 Moderní trendy ve výuce chemie Combined
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Full-time
U601W019 Město, které se v létě nepřehřívá Combined
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Combined
L101W005 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W002 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W004 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W047 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W039 Lifelong Education Study Programmes Combined
L103W004 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W038 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W004 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W002 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W005 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W001 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W052 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W005 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W034 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W003 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W047 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W015 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W042 Lifelong Education Study Programmes Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info