Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 149
Number The name of the programme Form Action
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
U4CCW003 Projektování kurikula Part-time
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Part-time
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Part-time
U4CCW006 Komunikace a prezentační dovednosti Part-time
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W006 Obecná didaktika I Full-time
R502W003 Didaktika chemie I Full-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
R502W022 Didaktika fyziky II Full-time
R502W024 Obecná didaktika II Full-time
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Full-time
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Full-time
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Full-time
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Full-time
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Full-time
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Full-time
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Full-time
R502W030 Lektorské dovednosti I Full-time
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Full-time
R502W031 Lektorské dovednosti II Full-time
R502W032 AI for teaching Full-time
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Full-time
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
Z301W001 Zdravotník zotavovacích akcí Full-time
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Full-time
RC01W001 Post-conflict reconstruction and development Full-time
F700W015 Jidiš 1: úvod do historie jazyka a kultury v CŽV Full-time
F700W033 Letní škola numismatiky Full-time
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Full-time
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Full-time
F501W044 Kreativní práce s natáčecí technikou ve škole Full-time
F2ECW040 Copywriterem nanečisto Full-time
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Full-time
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Full-time
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Full-time
R502W034 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I Full-time
R502W035 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II Full-time
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Full-time
F501W048 Audiovize a média ve výuce: Letní škola pro učitele středních škol Full-time
F501W036 Letní škola bohemistiky Full-time
L101W001 Lifelong Education Study Programmes Combined
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
L102W034 Lifelong Education Study Programmes Combined
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Combined
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Combined
T9KK27 Kondiční trenér Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info